කොළඹ පාසැලක ගුරුවරිය හා සිසුවා ව්‍යාජ නම් වලින් මූණූ පොතේ පෙම් කෙලියක
විවිධාකාරයේ ව්‍යාජ නම්ගම් වලින් මේ වනවිට බොහෝ පිරිසක් ෆේස්බුක් භාවිතයට හුරුව ඇත. මේ තුලින් සිදුවන අපාරාධ හා විවිධ අපයෝජනද මේ වන විට කාගේත් කතා බහට ලක්වෙන කරුණක් වී අවසන්ය. මේ ආකාරයෙන්ම සිදුවූ තවත් සිදුවීමක් කොළඹ ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවේ. ඒ පාසැල් සිසුවෙක් හා ගුරුවරියක් සම්බන්ධවයි.
වැඩි විස්තර....